تماس‌ با‌ ما


تلفن: ۵۱ ۲۴ ۷۲ ۶۶  –  ۷۴ ۱۹ ۷۲ ۶۶  –  ۱۰ ۵۵ ۷۲ ۶۶

فکس: ۶۶ ۷۲ ۴۹ ۷۷

ایمیل: info@aryatechnic.com

آدرس: خیابان امام خمینی – مجتمع تجاری نظام – طبقه اول – شماره ۲۳۹

نام و نام خانوادگی*

پست الکترونیکی*

موضوع

پیام

آدرس: تهران ، خیابان امام خمینی ،

مجتمع تجـــــاری نظام ، طبقه اول ،

شماره 239

                51 24 72 66

      تلفن:    74 19 72 66

                10 55 72 66

 

    فکس:    77 49 73 66

ایمیل:  info@aryatechnic.com

X