سایت در تاریخ ۲۹/۵/۹۴ به روز شد. تخفیف ویژه


محصولات جدید ورکو  شامل مته های DIN 338  با ۸% کبالت  رسید.


متن خبر شماره ۲

شرکت های تولید کننده ابزارهای برشی


آدرس: تهران ، خیابان امام خمینی ،

مجتمع تجـــــاری نظام ، طبقه اول ،

شماره 239

                51 24 72 66

      تلفن:    74 19 72 66

                10 55 72 66

 

    فکس:    77 49 73 66

ایمیل:  info@aryatechnic.com

X